เชื่อว่าทุกคนอยากประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีงานทำที่มั่นคง มีความเจริญรุ่งเรือง สิ่งสำคัญที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตได้ จะต้องอาศัยความขยัน ความตั้งใจ ความพยายาม ความมานะ ถึงแม้ว่าจะเจอปัญหาต่างๆมากมายเข้ามา แต่ก็สามารถก้าวผ่านมันไปได้ แต่ส่วนหนึ่งที่มีผลต่อชีวิตการทำงานของเราเช่นกัน  การจัดโต๊ะทำงานให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย เพื่อเสริมสร้างบารมีที่ดีให้แก่ตัวเอง และส่งผลดีต่อหน้าที่การงานที่ดีขึ้นเรื่อยๆ

http://office-turn.com/cheap-office-desks-for-home-and-office/
http://office-turn.com/cheap-office-desks-for-home-and-office/

สำหรับหลักในการจัดโต๊ะทำงานให้ตรงตามหลักฮวงจุ้ย มีหลักปฏิบติดังนี้
-สำหรับสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่จำเป็นที่ต้องใช้บ่อยๆควรวางไว้ให้เหมาะสมในตำแหน่งโต๊ะด้านขวา  ไม่ว่าจะเป็น ปากกา สมุดบันทึก โทรศัพท์ แฟ้มเอกสาร ไม้บรรทัด ดินสอ ยางลบ เป็นต้น เพราะตำแหน่งด้านขวามือ แสดงถึงความราบรื่นในการทำงาน และการประสานงาน ติดต่อสื่อสารต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร

-เสริมพลังความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยการหาเต่า คริสตัล  มาวางไว้บริเวณด้านหลังของโต๊ะทำงาน  การทำเช่นนี้ จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ทำงานได้อย่างราบรื่น และไม่มีปัญหา ส่งผลดีให้ทำงานได้ดี  ประสบความสำเร็จในการทำงาน

-การจัดตำแหน่งของโต๊ะทำงาน ไม่ควรมีพื้นที่ว่างไว้สำหรับเดิน บริเวณด้านขาวมือ  เพราะถ้าหากฝั่งขวามือมีพื้นที่ว่าง จะทำให้คุณรู้สึกอยากเคลื่อนไหวไปมาตลอด ตามหลักฮวงจุ้ย เมื่อเป็นเช่นนี้  ทำให้เกิดความไม่แน่นอน อยากเปลี่ยนแปลงงานที่ทำอยู่ และส่งผลทำให้มีงานมากมายพร้อมทั้งปัญหาที่เข้ามาให้แก้ไขอยู่ตลอดเวลา

http://homedsgn.dynu.com/r_creative-draw-floor-plans-diy-ideas_creative-office-desk-ideas/
http://homedsgn.dynu.com/r_creative-draw-floor-plans-diy-ideas_creative-office-desk-ideas/

เป็นไงบ้างสำหรับทริคในการจัดโต๊ะทำงานให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย ทั้งนี้เพื่อชีวิตการงานที่ดี เสริมพลัง เพิ่มความสำเร็จ