กระแสการจัดตกแต่งบ้านให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย กำลังมาแรง  โดยเฉพาะคนที่ชอบจัดสวนจำเป็นที่จะต้องรู้ ซึ่งเทคนิคในการจัดสวนไม่ใช่เรื่องยาก อาจจะต้องอาศัยการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และนำมาปรับใช้ให้ถูกต้อง  ตามหลักฮวงจุ้ย การจัดสวนนอกบ้านถือว่ามีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของทุกคนในบ้าน  ซึ่งต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างด้วยกัน  การจัดสวนให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย จะต้องมีองค์ประกอบครบ 2 ธาตุ  ไม่ว่าจะเป็น ธาตุดิน  ธาตุน้ำ ธาตุไม้ ธาตุไฟ ซึ่งได้แก่ บ่อน้ำ น้ำพุ อ่างบัว บ่อปลา ต้นไม้ แสงแดด  ซึ่งจะต้องมีทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

http://mannamhome.blogspot.com/2014/12/blog-post_17.html
http://mannamhome.blogspot.com/2014/12/blog-post_17.html

เมื่อได้องค์ประกอบครบทั้ง  5 ธาตุ ก็มาเริ่มจัดสวนกันได้เลย สำหรับน้ำตก  ควรหันหน้าน้ำตกเข้าหาตัวบ้านเสมอ  เป็นตัวแทนของเงินทองที่ไหลเข้าสู่ตัวบ้าน ถ้าหากหันน้ำตกออกนอกบ้าน  จะส่งผลทำให้เงินทองไหลออกนอกบ้านนั่นเอง ส่วนในกรณที่มีการนำก้อนหินมาประดับตกแต่งไว้บริเวณสวนนอกบ้านผิดตำแหน่ง  ส่งผลทำให้เกิดอุปสรรคใหญ่หลวงในการดำรงชีวิต ดังนั้น สำหรับท่านใดที่นำก้อนหินนมาประดับ จะต้องระมัดระวังเรื่องของตำแหน่งการวางก้อนกินเป็นพิเศษ

http://arenapict.co/small-home-garden/astonishing-small-home-garden-on-concept-design-gallery/
http://arenapict.co/small-home-garden/astonishing-small-home-garden-on-concept-design-gallery/

การเลือกลักษณะของก้อนหินที่ต้องมีความเหมาะสมและถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยด้วย ควรเลือกก้อนหินที่เป็นรูปทรงกลมจะดีที่สุด และห้ามเลือกหินที่มีรู เป็นเหลี่ยมแหลมคม  เพราะจะส่งผลไม่ดีต่อชีวิต ก่อให้เกิดอุปสรรคมากมาย สำหรับตำแหน่งการวางของก้อนหิน เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่หลายคนมองห้าม และนำไปวางไว้ในตำแหน่งที่ผิด  ซึ่งจะส่งผลทำให้ชีวิตมักเจอแต่อุปสรรคขวากหนามในทุกเรื่อง