ฮวงจุ้ยห้องครัวเป็นสิ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้ห้องอื่นๆ ในปัจจุบันที่คนยุคใหม่ให้ความสำคัญกับห้องครัวน้อยลง และนิยมรับประทานอาหารนอกบ้านหรือซื้ออาหารสำเร็จรูปมารับประทานมากขึ้น ทำให้ห้องครัวเป็นส่วนที่ถูกละเลย
แต่ทราบไหมว่า ห้องครัวเป็นสิ่งที่มีความสำคัญกับสุขภาพของคนในบ้าน การจัดห้องครัวให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยจะช่วยส่งเสริมให้คนในบ้านมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นและอยู่เย็นเป็นสุข ดังนั้นมาจัดห้องครัวให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยเพื่อครอบครัวที่คุณรักกันดีกว่า

https://homebnc.com/best-modern-kitchen-design-ideas/2/
https://homebnc.com/best-modern-kitchen-design-ideas/2/

เตาไฟมีความสำคัญมาก
ในส่วนของฮวงจุ้ยห้องครัวนั้น  เตาไฟเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสูงสุด เพราะเป็นสิ่งที่แสดงถึงพลังของชีวิต การวางตำแหน่งเตาไฟที่ไม่ถูกต้อง จะส่งผลต่อสุขภาพของคนในบ้าน ครอบครัวมีปากเสียงกันและมีอุปสรรคในการดำเนินชีวิต ดังนั้นเมื่อสร้างห้องครัวต้องให้ความสำคัญกับตำแหน่งของเตาไฟเป็นหลัก
ตำแหน่งของเตาไฟควรตั้งพิงอยู่กับกำแพงเพื่อช่วยเสริมความมั่นคงทางการเงิน และไม่ควรวางอยู่ใกล้น้ำ เพราะจะทำให้เกิดพลังงานที่ขัดกันของน้ำกับไฟ ทำให้คนทำครัวมีอารมณ์หงุดหงิด และคนในบ้านจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร,ตับและ ลำไส้ ไปจนถึงการเกิดอุบัติเหตุและการผ่าตัดได้

https://homebnc.com/best-modern-kitchen-design-ideas/2/
https://homebnc.com/best-modern-kitchen-design-ideas/

ตำแหน่งของห้องครัว
ห้องครัวไม่ควรแชร์ผนังกับห้องน้ำหรืออยู่ตรงข้ามกับประตูห้องน้ำ อีกทั้งไม่ตั้งอยู่ใต้ห้องน้ำด้วย เพราะจะเป็นเหตุให้เกิดการเจ็บป่วยเกี่ยวกับไตและระบบทางเดินปัสสาวะ ดังนั้นจึงต้องวางตำแหน่งของครัวให้เหมาะสม

https://homebnc.com/best-modern-kitchen-design-ideas/2/
https://homebnc.com/best-modern-kitchen-design-ideas/

ดูแลความสะอาดในครัวอยู่เสมอ
ภายในห้องครัวควรมีความสะอาด อากาศถ่ายเทดี มีแสงสว่างที่เพียงพอ ไม่มีการรั่วซึมของน้ำ ซึ่งถ้ามีรอยแตกร้าวหรือน้ำรั่วซึมต้องซ่อมแซมให้เรียบร้อย อีกทั้งต้องหมั่นทำความสะอาดห้องครัวไม่ให้มีความสกปรกสะสม เพื่อให้พลังชี่หรือพลังของชีวิตมีการหมุนเวียนที่ดี โดยเฉพาะบริเวณเตาไฟที่มีความสำคัญ ต้องทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอด้วย