สวนในบ้าน ถือว่าเป็นสิ่งที่จะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี เพราะบ้านที่ดีที่น่าอยู่ ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่การจัดตกแต่งบ้านให้น่าอยู่อาศัยทั้งภายในบ้าน และบริเวณนอกบ้าน ซึ่งได้แก่ การจัดส่วนหย่อม การจัดห้องนั่งเล่นนอกบ้าน ทุกส่วนล้วนมีความสำคัญต่อการอยู่อาศัย รวมไปถึงการจัดตกแต่งประดับประดา สวนนอกบ้านให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย จะช่วยเสริมสร้างบารมีให้กับสมาชิกทุกคนในครอบครัวได้  จัดสวนอย่างไรให้ตรงตามหลักฮวงจุ้ย

http://www.homedit.com/rock-garden-ideas/dreaming-backyard-design-with-rocks/
http://www.homedit.com/rock-garden-ideas/dreaming-backyard-design-with-rocks/

หากบ้านใครมีสวนหน้าบ้าน  บริเวณหน้าบ้านจะต้องมีพื้นที่โปร่ง โล่ง สบาย ซึ่งถือว่าเป็นบริเวณที่สามารถสะสมพลังที่ดีให้กับตัวบ้านได้ ไม่ควรมีต้นไม้ใหญ่ที่กีดขวาง บดบังทัศนียภาพที่ดีของตัวบ้าน  หากต้องการปลูกต้นไม้ หรือหาต้นไม้มาประดับเพื่อให้เกิดความสดชื่น ร่มรื่น ควรเลือกต้นไม้ที่มีลักษณะเป็นพุ่ม จะให้ความรู้สึกที่ดีกว่า   หากใครที่อยากจะมีบ่อน้ำพุเล็กๆไว้บริเวฯหน้าบ้าน ควรศึกษาหลักฮวงจุ้ยให้ดี โดยเฉพาะเรื่องของทิศทางของตัวบ้าน และตำแหน่งการวางบ่อน้ำพุ น้ำตกด้วย  เพราะหากวางไว้ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม อาจส่งผลเสียตามมาได้

http://www.homestratosphere.com/fence-designs/
http://www.homestratosphere.com/fence-designs/

สำหรับบ้านทีมีรั้วอยู่หน้าบ้าน  จะต้องมีการจัดระเบียบให้ดี ควรจัดเป็นสัดส่วนชัดเจน  ไม่แนะนำให้ทำรั้วที่มีความหนาทึบ เพราะถ้าหากสร้างรั้วที่มีลักษณะบดบังตัวบ้าน จะส่งผลทำให้พลังงานที่ดีไม่สามารถเข้ามาสู่ตัวบ้านได้

การจัดสวนในบริเวณไว้ ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหน หากจัดสวนได้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยแล้ว จะช่วยส่งเสริมบารมีให้กับสมาชิกทุกคนในบ้าน ร่ำรวยเงินทอง  ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานการเงิน