วิถีชีวิตของคนไทยมีความเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอย่างแยกไม่ออก แต่ละบ้านจึงมีห้องพระหรือหิ้งพระ รวมไปถึงหิ้งบูชาเทพ ที่เคารพนับถือกันอยู่ทั่วไป

การจัดฮวงจุ้ยห้องพระที่เหมาะสม จะทำให้คนในบ้านมีความสุขความเจริญ อยู่เย็นเป็นสุข และทำให้หน้าที่การงานหรือกิจการมีความเจริญรุ่งเรืองอีกด้วย ดังนั้นมาดูกันว่า การจัดฮวงจุ้ยห้องพระที่ถูกต้อง สามารถทำได้อย่างไรบ้าง

http://home.sanook.com/3901/
http://home.sanook.com/3901/
 1. จัดตำแหน่งห้องพระให้อยู่ในมุมที่สงบ เพราะพลังของพระเป็นพลังหยิน ที่มีความสงบและมั่นคง ดังนั้นจึงต้องหาตำแหน่งห้องพระที่มีความสงบ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นชั้นบนของบ้านก็ได้ เพียงแต่เป็นส่วนที่ไม่ใช้ผนังร่วมกับห้องน้ำหรืออยู่ใต้ห้องน้ำก็ใช้ได้

  http://www.bareo-isyss.com/decor-guide/257-how_to_forum.html
  http://www.bareo-isyss.com/decor-guide/257-how_to_forum.html
 2. หันตำแหน่งหิ้งพระไปในทิศที่ถูกต้อง โดยทั่วไปจะมีข้อห้ามไม่ให้หันหิ้งพระไปในทิศตะวันตก เพราะจะทำให้ชีวิตตกต่ำ รวมไปถึงทิศใต้ ที่จะทำให้มีปัญหาทางด้านการเงิน ทิศที่ดีที่สุดคือทิศตะวันออก ที่จะทำให้ชีวิตมีความก้าวหน้า

  http://home.sanook.com/gallery/gallery/4641/27313/
  http://home.sanook.com/gallery/gallery/4641/27313/
 3. จัดวางตำแหน่งของพระให้เหมาะสม องค์พระประธานควรอยู่ในตำแหน่งสูงสุด รองลงมาคือตำแหน่งพระสาวก เช่น พระสังกัจจายน์ และ เกจิอาจารย์ต่างๆตามลำดับ และไม่นำเทวรูปหรือรูปบูชาของเทพ เช่น พระพิฆเณศ มาวางรวมกับพระในหิ้งพระเดียวกัน ควรแยกหิ้งบูชาเทพออกมาต่างหากและอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าหิ้งพระ

  http://www.banlangchok.com/
  http://www.banlangchok.com/
 4. รักษาความสะอาดของหิ้งพระอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความเป็นศิริมงคล และควรให้มีแสงสว่างบริเวณหิ้งพระที่เพียงพอ ไม่มืดทึบ

พระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจคนในบ้าน การจัดฮวงจุ้ยห้องพระที่เหมาะสมจะช่วยเสริมสร้างกำลังใจและทำให้คนในบ้านอยู่กันอย่างเป็นสุข