วันพุธ, มิถุนายน 3, 2020

หลักการจัดฮวงจุ้ยหน้าบ้าน

ฮวงจุ้ยที่ดี จะช่วยเสริมสร้างบารมีที่ดีให้กับตัวบ้านและส่งผลดีต่อการดำรงชีวิตของสมาชิกทุกคนภายในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นฮวงจุ้ยภายในตัวบ้านและฮวงจุ้ยภายนอกบ้าน

จัดสวนอย่างไรให้ถูกหลักฮวงจุ้ย?

กระแสการจัดตกแต่งบ้านให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย กำลังมาแรง โดยเฉพาะคนที่ชอบจัดสวนจำเป็นที่จะต้องรู้ ซึ่งเทคนิคในการจัดสวนไม่ใช่เรื่องยาก

จัดสวนอย่างไรให้มีฮวงจุ้ยดี

สวนในบ้าน ถือว่าเป็นสิ่งที่จะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี เพราะบ้านที่ดีที่น่าอยู่ ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่การจัดตกตแงบ้านให้น่าอยู่อาศัยทั้งภายในบ้าน และบริเวณนอกบ้าน